with

prep 1 (equivalent to constructions with have) -enye, na, -a, kwa. ~ child (of woman) mjamzito. ~ young (of an animal) mwenye mimba. 2 (to indicate what is used for filling, covering) na, kwa fill ~ sand jaza na/kwa mchanga. 3 (means or instrument) kwa, na write ~ a pen andika kwa kalamu. 4 (accompaniment or relationship) na, pamoja na discuss a problem ~ jadiliana tatizo na. in ~ -enye kushirikiana na. 5 (antagonistic, opposing) -ana na quarrel ~ gombana na compete ~ shindana na. fall out ~ gombana na. 6 (causal) kwa sababu ya, kwa tremble ~ fear tetemeka kwa (sababu ya) woga. 7 (manner) kwa handle ~ care shughulikia kwa uangalifu. 8 sawa na, pamoja; wakati mmoja na move ~ time enda na wakati. 9 (indicate care, charge or possession) -wa na had no money ~ him hakuwa na fedha. 10 (separation) -ana na break ~ achana na. 11 (in agreement or sympathy) -ana na I am ~ you naafikiana na wewe. be/ get ~ it (sl) enda na wakati. 12 licha ya ~ all our effort licha ya juhudi yetu yote.