wince

vi nywea; shtuka (kutokana na kuumia kama mtu aliyeumizwa sana kwa kitu au maneno) he heard the news without wincing alisikia habari bila kushtuka n mshtuko.