win

vi,vt 1 shinda, pata, jipatia (kwa jitihada); tia fora. ~ the day/the field shinda, pata ushindi. ~ free/clear/out through shinda/pita/jinasua/ ondokana na matatizo kwa jitihada. ~ hands down (colloq) shinda kwa urahisi. 2 ~ sb over (to sth); (less usu) ~ sb to do sth vuta, shawishi mtu (kufanya jambo). 3 fikia (mahali) (kwa jitihada) n kushinda, ushindi we had four ~s tulishinda mara nne. winner n mshindi. winning adj 1 -enye kushinda. 2 -a kushawishi, -shawishi, -a kuvutia. winnings n (pl) (esp) fedha za ushindi. ~ning post n kifundo: kiguzo cha kumalizia mbio, mwisho.