wimple

n 1 ukaya/utaji/shela ya hariri yenye marinda vt weka marinda katika shela/utaji.