willy-nilly

adv taka usitake, bila hiari au kwa hiari, vyovyote vile.