whole

adj 1 -zima, kamili, -timilifu, ote. 2 -ote, zima. ~ note n (US) noti zima. ~ number n namba nzima. ~ wheat meal n unga wa ngano isiyokobolewa; unga ambao haukukobolewa. ~ milk n maziwa halisi. 3 the/one's ~ -ote, kamili. do sth with one's ~heart fanya kwa moyo mkunjufu/mmoja. 4 ~ hearted adj, (attrib with pl n) kamili, zima. 5 (old use, biblical) -enye afya njema, zima n uzima, kitu kizima. on the ~ kwa jumla; kwa kuzingatia yote. (taken) as a ~ kwa kujumuisha, kwa pamoja. wholly adv kabisa. wholesome adj -enye (kuleta) afya/siha.