wheat

n ngano ~ crop mavuno ya ngano. wheaten adj -a ngano, -a unga wa ngano.