weigh

vt,vi 1 pima uzito. ~ sth out pima. ~ (oneself) (in) for a boxer etc) pimwa uzito kabla ya mchezo. ~ in (with) (of arguments, facts etc) toa hoja zenye nguvu/za maana. ~ bridge n mizani ya kupimia uzito wa magari. ~ing machine n mizani. 2 wa na uzani wa. 3 (of a machine) wa na uwezo wa kupima. 4 ~ sth (with/ against sth) pima (ubora, umuhimu wa kitu) dhidi ya kingine. ~ sth (up) fikiria kwa makini; hakiki. 5 ~ sth down lemea, inamisha. ~ sb down lemeza, chosha, sumbua. ~ on sb/sth sumbua, shughulisha. ~ with sb shawishi; athiri. 6 ~ anchor ng'oa nanga.