weave

vt,vi 1 ~ sth (up) into sth. ~ sth (from sth) fuma kitu. 2 (fig) tunga, sanifu, buni. get weaving (on sth) tia/fanya shime, anza kwa nguvu. 3 nyonganyonga, pindapinda n mtindo wa ususi/ufumaji plain ~ mfumo wa kawaida. weaver n mfumaji. ~r bird n mnana.