waste

adj 1 -ovyo, -siofaa, -a takataka, -a bure. 2 (of land) -sio tumika; sio na rutuba. ~ land n kame, ardhi isiyotumika, mbaya; ardhi iliyoharibiwa na vita n.k. (fig) maisha/jamii iliyoharibika. lay ~ angamiza, haribu vt,vi 1 ~ sth (on sth) tumia vibaya, poteza, fuja, tapanya. ~ one's breath poteza nguvu bure. ~ not, want not (prov) atumiaye vyema hakosi kitu. 2 angamiza/haribu (ardhi). 3 dhoofika, lika, chakaa. 4 potea bure n 1 upotevu, uharibifu, ufujaji go/run to ~ potea bure it is a ~ of time ni kupoteza wakati. 2 (of land) jangwa; mbuga. 3 takataka. ~-basket /bin n. ~ paper basket n jaa/kapu/pipa la taka. ~ pipe n bomba la kuondolea maji machafu. waster n mharibifu, mfujaji. ~ ful adj haribifu, fujaji, potevu. wastefully adv. wastage n 1 hasara; uharibifu. 2 takataka. wastrel n mfujaji; mzembe; mhuni.