wassail

n 1 (arch) tafrija/ sherehe ya vileo. 2 kileo kinachonywewa katika sherehe hiyo.