wary

adj -a hadhari, -angalifu, -enye kuwa macho. warily adv kwa hadhari, kwa uangalifu. wariness n.