wander

vi 1 zurura. 2 (stray ) potea ~ from the subject tofuata suala linalozungumzwa. 3 changanyikiwa, weweseka. wanderer n 1 mhamaji, mzururaji. 2 mwenye kupotea njia. wanderings n 1 mizunguko, safari ndefu. 2 (mental) upayukaji maneno (kutokana na ugonjwa hasa wakati wa homa kali). wanderlust n shauku ya kusafiri.