wain

n (old use or poet) mkokoteni mkubwa wa shambani (wa kukokotwa na farasi).