waif

n 1 msokwao (hasa mtoto) ~s and strays watoto wasokwao na waliotelekezwa.