voyage

n safari (baharini n.k.). vt safiri (kwa chombo, katika jahazi, meli), abiri. voyager n abiria, msafiri (melini, chomboni).