vortex

n 1 kizingia (cha maji/hewa). 2 (fig) hekaheka, mvuto (katika shughuli fulani); mishughuliko. vortical adj -a kuzingia. vortiginous adj (arch) -liozingia.