volunteer

n 1 mtu ajitoaye. 2 askari wa kujitolea. vi,vt 1 ~ something/to do something/for something jitolea kitu/ kufanya kitu/kwa kitu (kwa kazi fulani) jiandika (kwa hiari). 2 (offer freely) toa kwa hiari.