volume

n 1 juzuu. speak ~s for shuhudia sana, onyesha wazi. 2 nafasi, ujazo. 3 (great quantity) ukubwa, wingi, chungu ~ of production wingi wa uzalishaji (bidhaa). 4 nguvu ya sauti, sauti kubwa. voluminous adj. -kubwa; -enye kuchukua nafasi kubwa; (of an author) -enye kuandika vitabu vingi.