voluble

adj msemi, -semaji, -epesi/hodari wa kusema. volubility n usemaji. volubly adv.