volition

n hiari, ridhaa; chaguo, moyo, akili of one's own ~ kwa hiari. volitional adj.