volatile

adj 1 (of a liquid) fukivu/ fushi, -a kugeuka hewa (mvuke). volatilize vt,vi fukiza, geuza kuwa hewa/mvuke, fusha. volatilization n. 2 (of a person) cheshi, changamfu, -enye kuingilika, -a watu; epesi kubadilika. volatility n kugeuka hewa.