vivid

adj 1 (of colours etc) -lioiva, nga'vu. 2 liochangamka. 3 wazi, dhahiri. vividly adv 1 kwa dhahiri, waziwazi. 2 kama kwamba ni kweli. vividness n udhahiri, ung'avu; kung'aa.