visibility

n hali ya kuonekana wazi visibility is bad mwangaza hautoshi. visibly adv wazi.