vis-a-vis

adv 1 uso kwa uso, -a kuelekeana. 2 (fig) kwa kulinganisha na, kwa kuhusiana na. n kitu kinachoelekeana na kingine; mwenzi.