viper

n kipiribao: nyoka mwenye sumu kali; (fig) mtu wa hila, inda na udanganyifu.