vinyl

n ngozi ya plastiki (ya kutengenezea mikoba, masanduku, viatu, busati n.k.).