vigil

n 1 kukesha; ukeshaji (kwa ibada/ulinzi) keep ~ kesha. 2 mkesha (wa shughuli za dini).