view

vt 1 tazama, angalia; kagua. an order to ~ hati/madaraka ya kukagua nyumba n.k. 2 fikiria. viewer n 1 mtazamaji televisheni. 2 kifaa cha kukuzia picha. viewless adj 1 -sioonekana. 2 (US) bila maoni. n 1 kutazama, kuangalia; upeo wa macho. in ~ of kwa kuzingatia. in full ~ of -enye kuonekana waziwazi. on ~ -nayoonyeshwa. come into ~ onekana, tokeza. come in ~ of weza kuona. 2 sura, mandhari; picha ya mandhari. 3 nafasi ya kuona; ukaguzi. 4 (opinion) maoni, rai, shauri. fall in with/ meet somebody's ~s kubaliana na. 5 nia, kusudio. with a/the ~ to/of kwa nia/matumaini ya. 6 (compounds) ~ finder kioo katika kamera cha kutafutia taswira.