vex

vt 1 chokoza; udhi, chukiza. ~ed question n suala tata lenye kuzua mabishano mengi (lakini lisilokatika). 2 (poet, rhet) chafua (bahari). vexation n 1 uchokozi; maudhi; chukizo/chusho. 2 jambo la uchokozi; maudhi na chuki. vexatious adj -chokozi; -a kuudhi, chushi.