vet

n (colloq abbr for veterinary surgeon) mganga wa mifugo. vt 1 (colloq) (hum) pima mtu (afya yake). 2 (manuscript) hakiki, chunguza kwa makini.