version

n 1 tafsiri. 2 (account) masimulizi, habari kama ilivyotolewa na mtu.