vernacular

n 1 lugha ya wenyeji. 2 lahaja in the ~ kwa lahaja ya kienyeji adj -a lahaja.