verge

n ukingo, kando; (limit) mpaka, mwisho. be on the ~ of. bring (somebody) to the ~ of karibia; leta karibu karibu ya/katika ukingo. vi ~on/upon pakana (na), karibia.