vengeance

n 1 kisasi take ~ lipiza kisasi. 2 with a ~ (colloq) kwa nguvu, sana, kabisa. vengeful adj -a kisasi, -a kutaka kulipa kisasi. ~ness n kutaka kulipa kisasi.