vein

n 1 vena. 2 (in leaf) vishipajani. venation n vishipajani, mveneko. 3 (in rock) bamba la jiwe, ufa mwambani. 4 mwelekeo wa mwanzo; hali. veined adj -enye nyuzinyuzi; -a vena, -a mshipa wa damu.