vassal

n (hist) 1 mtwana, kijakazi; (fig) kibaraka. 2 mtumwa; mtumishi. vassalage n 1 utwana; (fig) ubarakala. 2 utumwa.