vantage

n manufaa. ~ point n (lit. or fig) mahali pafaapo kutazamia jambo fulani.