vanish

vi toweka, tokomea, yoyoma. ~ into thin air tokomea, yeyuka. ~ing cream n krimu ya ngozi (inayofyonzwa haraka na mwili). vanishing n kutokomea, kufifia. ~ing point n mahala mistari sambamba inapoelekea kukutana.