value

n 1 thamani. ~ added tax n (abbr VAT) kodi ya nyongeza ya thamani ; thamani ya set a ~ on thamini. 2 faida, manufaa this is of great ~ hii ina manufaa makubwa. 3 (in painting) uhusiano wa mwanga na kivuli; (in language) maana; athari; (pl) maadili. artistic values viwango vya sanaa. vt 1 thamini/ tia thamani, kadiria. valued adj -liothaminiwa; -a thamani a ~d friend rafiki halisi. valueless adj hafifu, -siofaa, bure, -sio na thamani. valuer n mthamini. valuable adj -a thamani; -a tunu. (pl) valuables n vitu vya thamani (k.m. vito n.k.). valuation n kukadiria; ukadiriaji draw up a valuation of something kadiria thamani ya kitu. valuator n mkadiria thamani.