valet

n mtumishi (wa kiume) afanyaye kazi za udobi. vt fanya kazi za udobi.