vade-mecum

n kitabu (ambacho mtu anaweza kutembea nacho) cha kurejelea.