usurp

vt,vi jitwalia bila haki, nyang'anya ~ on somebody's rights nyang'anya haki. usurpation n kunyang'anya. usurper n mnyang'anyi (ufalme, usultani, mamlaka n.k.).