urge

vt 1 ~ somebody (to something) sihi sana, bembeleza, nyenga. 2 ~ somebody/something (on) onward/ forward sukuma, sukumiza. 3 ~ something (on/upon somebody) sisitiz(i)a kitu. n hamu kubwa, tamaa, uchu.