upstream

adv kwa kukata maji; -a kilimani, dhidi ya mkondo wa maji.