upper

adj 1 -a juu, bora. the ~ crust n (colloq) waungwana. the ~ storey n (fig colloq) bongo, akili. gain/ have/ get the ~ hand (of) shinda, dhibiti. the U~ House n (in parliament) (GB) Bunge la Malodi. ~ cut n (boxing) (m)chokonoo, (m)tunguo, ngumi ya kuchomeka. n sehemu ya juu ya kiatu. be down on one's ~s ishiwa, dhikika, -wa maskini, fukarika. uppermost adj -a juu kabisa; -kuu, enye kutawala adv juu he said whatever came ~ most alisema kile kilichomjia kwanza akilini.