up-grade

n (esp) on the ~ kusitawi, kupiga hatua. vt pandisha daraja/cheo.