unwomanly

adj si -a mwanamke, si kama mwanamke; kidumedume.