untouchable

adj -sioguswa. n (pl) the ~s n jamii ya Wahindi wa tabaka la chini kabisa.