unseen

adj -sioonekana. n 1 the ~ peponi. 2 matini ya kutafsiri (bila ya kujiandaa kwanza).